PSd^Engineering watermark

Constructief ontwerp in eigen beheer

Een foto van een constructief tabellenboek dat is opengeslagen op een pagina die een grafiek met wapeningspercentages weergeeft. Een foto van een constructief tabellenboek dat is opengeslagen op een pagina die constructieve eigenschappen van stalen kokers beschrijft.

Het integreren van constructieve kwaliteiten in het totaalontwerp

Constructieve veiligheid vormt een belangrijk en vaak omvangrijk onderdeel van elke ontwerpopdracht. Idealiter wordt de constructeur daarom bij elke ontwerpfase van een project betrokken. In de praktijk vormt het echter geen uitzondering dat er al een voorlopig of zelfs definitief ontwerp op tafel ligt voordat er naar een constructeur wordt gezocht. De mogelijkheden van de constructeur om het ontwerp te optimaliseren zijn hierdoor vaak beperkt en kansen blijven onbenut.

PSd^Engineering beschikt over de kennis en vaardigheden om constructieve mogelijkheden al vanaf de start optimaal in het ontwerp te .

Wanneer een bouwkundig model en een constructief model afzonderlijk van elkaar worden ontwikkeld, kan dit voor diverse uitdagingen zorgen. Bijvoorbeeld de fysieke (geometrische) inpassing van constructieve elementen, het ontstaan van koudebruggen, obstructie van schacht- en leidingtracées, esthetische kwaliteiten, uitvoerbaarheid etc.

Door beide disciplines gelijktijdig en in eigen beheer te ontwikkelen valt het risico op communicatie- en afstemmingsproblemen weg en worden kansen benut om bijvoorbeeld elementen een rol te laten vervullen die zowel bouwkundig áls constructief van aard is.

Dit levert niet alleen een efficiëntere constructie maar ook een efficiënter ontwerpproces, omdat er geen afstemming tussen meerdere partijen hoeft plaats te vinden. Ontwerpafwegingen kunnen altijd constructief worden onderbouwd en de gekozen constructie wordt gedocumenteerd in een rapportage gebaseerd op relevante voorschriften als de NEN-EN 1990-1997 serie (Eurocodes) en/of de NEN-EN 13814 (attracties).