PSd^Engineering watermark

Mijn missie

Een foto van eigenaar Patrick Paauw

De natuurlijke persoon achter PSd^Engineering

Hallo! Ik ben Patrick Paauw en het gezicht achter PSd^Engineering.

Toen in 2003 ging studeren wilde ik architect worden. Al bij de eerste ontwerpopdrachten merkte ik: een ontwerp is veel méér dan alleen het schetsen en uitwerken van hoe een gebouw er van binnen en van buiten uit komt te zien. Ik ontdekte de verschillende vakgebieden die eveneens een belangrijke rol spelen in het ontwerpproces en probeerde alle kennis tot me te nemen. Ik wilde het ontwerp als geheel kunnen overzien en beheersen.

PSd^Engineering staat voor mij voor het bundelen van alle kennis en ervaring die ik in de ruim 20 jaar sindsdien heb opgedaan. Het is mijn antwoord op de uitdagingen van nu: voor mij persoonlijk, voor de sector en vooral voor ú. Onderstaand geef ik chronologisch weer hoe in PSd^Engineering alles samenkomt.

 1. Ik leer makkelijk en de keuze voor een technische opleiding (hbo i.p.v. universiteit) was daarom heel bewust gemaakt. Ik hoopte hier te leren hoe "de praktijk" werkt. Op het hbo merkte ik echter dat ik moeilijk aansluiting vond: ik werkte hard, probeerde de ontwerpopdrachten zeer gedetailleerd en uitdagender dan gevraagd werd uit te werken, maar dit leek niet door docenten of medestudenten te worden opgemerkt of gewaardeerd. Het voelde of ik een andere taal sprak.

  Toen ik na mijn opleiding tot bouwkundig ingenieur als constructeur bij Adviesburo WFO aan de slag mocht, vielen al snel heel veel puzzelstukjes op de juiste plek. Niet alleen de voor de hand liggende (hoe bereken je een constructie?), maar vooral: hoe communiceer je? Wie is je publiek en welke informatie probeer je over te brengen? Met welke partijen heb je te maken in het ontwerpproces en welke rol vervul je als constructeur?

  Dat afstemmen op je publiek kreeg enige tijd later bij Vic Obdam en bij Bouwkundig Adviesburo Schagen nog meer nadruk, toen mijn tekenwerk rechtstreeks op het bureau van de lasser en uitvoerder belandde. Op dergelijke tekeningen moet de maatvoering volledig zijn en de manier van samenstellen duidelijk. Is dat niet het geval dan resulteert dit onherroepelijk in verspilling van tijd, energie en middelen en staat de persoon die hiervan direct de dupe is gegarandeerd al snel aan je bureau om je dit duidelijk te maken.

 2. Kwaliteitscontrole is altijd van groot belang, of je nu constructeur bent, productietekenaar, projectleider of werkvoorbereider. Bij HGG kreeg ik een kijkje in de keuken bij verschillende andere industriën, met name de offshore en petrochemie. Materiaalsamenstelling en traceability zijn hier van groot belang. Een minieme productafwijking of productieschade aan een individueel onderdeel dient altijd gecommuniceerd te worden met de klant omdat dit in het ergste geval kan leiden tot een gebruiksrisico voor het eindproduct als geheel.

  In 2018 richtte ik Paauw Design += Engineering op. Hiermee legde ik de basis om als zelfstandig ondernemer productietekenwerk in met name de staal- en houtskeletbouw te kunnen leveren, constructieberekeningen te maken en bouwkundig tekenwerk te verzorgen. Mijn bedrijf en software zijn inmiddels zo ingericht dat ik deze uiteenlopende weekzaamheden efficiënt en nauwkeurig kan leveren en ik blijf altijd op zoek naar manieren om consistent mijn kwaliteit en service verder te verhogen. Ik ben mij altijd bewust van het feit dat zelfs het kleinste detail in de ontwerpfase later in het proces van grote invloed kan zijn op het eindproduct.

 3. Met Paauw Design += Engineering heb ik slechts invloed op een deel van het ontwerp. Word ik ingehuurd als productietekenaar, dan moet ik (met name) het bouwkundig en constructief model met elkaar verenigen. Alles moet op elkaar passen en tevens de beoogde functie kunnen blijven vervullen. Laat de kwaliteit van de input te wensen over, dan wil ik een werkbaar alternatief kunnen bieden waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dat vormt op zich een leuke uitdaging, maar past helaas zelden in je projectbudget. En je sluit per definitie een compromis, wat impliceert dat je concessies doet aan het oorspronkelijk ontwerp. Je bevindt je achteraan in de keten en de werkzaamheden van de zijn over het algemeen al afgerond.

  PSd^Engineering is van mening dat de detailuitwerkingen van bijvoorbeeld staal-, beton- en houtskeletbouwelementen ook onder het ontwerp vallen en daar thuishoren. In de dagelijkse praktijk wordt dit echter doorgeschoven naar de uitvoering: de architect en constructeur zijn betrokken bij het verkrijgen van de benodigde vergunning(en), de aannemer verzorgt de nadere uitwerking van genoemde elementen (en besteedt deze in de regel uit).

  Als bouwkundig en/of constructief ontwerper bevind je je eerder in de keten en is het omgekeerde vaak waar: je probeert een kwalitatief hoogwaardig ontwerp te leveren, maar het is niet altijd duidelijk of deze kwaliteiten ook in de uitvoering worden overgenomen. Idealiter maak je met je opdrachtgever , maar het vormt helaas geen uitzondering dat deze afspraken achterwege blijven.

  Een opdrachtgever (of controleerde instantie als gemeente) kan bijvoorbeeld verlangen dat specifieke documentatie met betrekking tot de productie (zoals werktekeningen en berekeningen) door de betrokken constructeur worden gecontroleerd en voor akkoord worden gewaarmerkt.

  Zijn deze afspraken echter niet gemaakt of vastgelegd, dan kun je als constructeur geen controle uitvoeren op documentatie die je niet ontvangt of die überhaupt niet is opgesteld.

 4. Nederland maakt zich op voor de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit geeft aan dat de behoefte aan kwaliteit, overzicht en partijen die hun verantwoordelijkheid nemen groot is.

  Dit sluit uitstekend aan bij de doelstellingen van PSd^Engineering en om aan die behoefte tegemoet te komen worden momenteel mogelijkheden onderzocht om te zijner tijd zelf als kwaliteitsborger te kunnen fungeren en/of dit proces zoveel mogelijk te versoepelen.

Maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen staat slechts onderaan vanwege chronologische ordening en zegt niets over de waarde die ik hieraan hecht. Met PSd^Engineering wil ik juist graag maatschappelijk betrokken zijn en waarde voor de gemeenschap toevoegen. Hier slaag ik inmiddels steeds beter in en daarom is de tijd rijp om dit ook in mijn bedrijfsnaam meer te benadrukken. Sustainable design staat namelijk ook voor het verantwoord omgaan met middelen en het tegengaan van verspilling. Door het proces efficiënter in te richten blijven meer tijd, ruimte en middelen over om écht duurzame keuzes te maken en om maatschappelijke waarde toe te voegen.

Betrokkenheid uit zich ook in taken die ik als vrijwilliger vervul. Als coördinator veiligheid van stichting de Cultuurschuur - het gebouw waarin mijn kantoor is gevestigd - ben ik voor vele gebruikers een bekend gezicht. Sinds kort organiseer ik hier met twee collega-ondernemers ook een gezellige maandelijkse netwerkborrel, waar ondernemers in de regio elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen helpen en inspireren. Enkele andere vrijwillige initiatieven hoop ik spoedig op deze website en social media te mogen delen!


PSd^Engineering

Paauw Sustainable Design powered by Engineering (PSd^Engineering) biedt een alternatief voor de algemeen gangbare manier van werken. PSd^Engineering stelt uitvoerende partijen in de gelegenheid om zich te focussen op de kwaliteit van hun product en productieproces, zonder zich eerst over het ontwerp of de vormgeving te hoeven buigen. Dat is efficiënt, dat is duidelijk en dat is overzichtelijk.

PSd^Engineering biedt zo een praktisch antwoord op de uitdagingen die hierboven worden beschreven. Door het ontwerp als geheel onder de hoede van PSd^Engineering te brengen: