PSd^Engineering watermark

Sustainable design

Duurzaam ontwerpen volgens PSd^Engineering

PSd^Engineering staat voor een integrale ontwerpmethode. Dit betekent dat verschillende ontwerpkwaliteiten gelijktijdig ontwikkeld worden en geïntegreerd worden in één ontwerp. Er is daarom niet één ontwerp van de architect, één ontwerp van de constructeur, één ontwerp voor de staalconstructie enzovoorts... maar slechts één ontwerp, <punt>.

Wist u dat, ondanks de vele ontwikkelingen op het gebied van Building Information Modeling (BIM), er doorgaans door elke betrokken partij een eigen model wordt opgezet en eigen, nieuwe tekeningen worden gemaakt? Stelt u zich eens voor hoeveel verspilling door dubbel werk er kan worden tegengegaan door alle informatie in één model onder te brengen!

PSd^Engineering integreert standaard de volgende ontwerpkwaliteiten in één 3d gebouwmodel (Building Information Model):

Een foto van een tekentafel waar eigenaar Patrick met de hand aan het schetsen is.