PSd^Engineering watermark

Het bouwkundig ontwerp

Waar eigenlijk alles onder valt

Het bouwkundig ontwerp beschrijft de kenmerken van een ontwerp die betrekking hebben op zaken als veiligheid (o.a. constructieve veiligheid), gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, installaties, gebruik en eventuele sloopwerkzaamheden. De voorschriften hieromtrent zijn veelal vastgelegd in het Bouwbesluit, branche-specifieke documenten en lokale bouwverordeningen.

In het bouwkundig ontwerp komen vele ontwerpkwaliteiten bij elkaar. De toenemende complexiteit van bouwwerken (en niet in de laatste plaats van regelgeving) hebben ertoe geleid dat steeds meer bedrijven zich op één specialisme zijn gaan toeleggen. Dit biedt mogelijk , maar kan ook met zich meebrengen.

Er zijn situaties waar het raadzaam is om het ontwerp op te delen in meerdere specialistische (deel-)uitwerkingen. Het kan wenselijk zijn om functies expliciet te scheiden of verantwoordelijkheden bij een specifieke partij onder te brengen. Dit wordt idealiter in een duidelijke projectomschrijving vastgelegd. Ook repeterend werk leent zich vaker voor dergelijke constructies.

Het opsplitsen van een ontwerp in meerdere deelontwerpen vereist echter een zorgvuldige afstemming van o.a. uitgangspunten, randvoorwaarden, versiebeheer, planning, budgetten en niet in de laatste plaats verantwoordelijkheden. Bij voorkeur wordt deze afstemming schriftelijk vastgelegd en zijn deze afspraken voor alle betrokkenen voldoende inzichtelijk.

Dat deze afstemming en communicatie niet altijd even functioneel verlopen blijkt uit diverse inventarisaties ten aanzien van faalkosten (zie Building Information Modeling: BIM).

Een foto van een compositie van viltstiften, kleurpotloden, een rekenmachine, geodriehoek en een handmatig geschetst detail van een verbinding in een stalen kokerprofiel.

PSd^Engineering staat voor het ontwikkelen van één totaalontwerp. Dit ontwerp wordt door PSd^Engineering opgesteld, doorontwikkeld, beheerd, gedocumenteerd en gecommuniceerd. Dit klinkt wellicht als een volwaardig gebouwinformatiemodel: een BIM-model. Toch is dit niet helemaal correct. Waarom dit niet helemaal correct is leest u op de pagina over Building Information Modeling: BIM.