PSd^Engineering watermark

Building Information Modeling

Het probleem: falende communicatie is één van de belangrijkste oorzaken van hoge faalkosten

Het ontwerpen en vervaardigen van een gebouw of bijzondere constructie is een complexe aangelegenheid. Daarom zijn er in de regel meerdere partijen betrokken in het proces dat van een idee via een ontwerp tot de vervaardiging of realisatie leidt. De kwaliteit van de afstemming en communicatie tussen deze partijen is cruciaal voor de kwaliteit van het eindproduct. Helaas blijkt uit dat juist hier veel verspilling optreedt: door falende communicatie wordt onnodige arbeid verricht, blijven kansen tot functie-integratie onbenut en treden stagnatie en kwalteitsverlies op.

De oplossing: alle informatie met betrekking tot het gebouw in één model

Al in 2007 schreef ik mijn afstudeerscriptie over BIM: Building Information Modeling. Het concept klinkt eenvoudig: sla alle informatie die betrekking heeft op een bouwwerk op op één centrale locatie die toegankelijk is voor alle partijen die deze informatie nodig hebben om hun dienst of product te kunnen leveren. Kies vervolgens als medium voor een 3d-model en de informatie is niet alleen centraal toegankelijk, maar ook visueel waardoor eventuele afstemmingsproblemen ('clashes') digitaal zichtbaar worden en niet pas tijdens de uitvoering aan het licht komen.

Bovenstaande beschrijft de visie achter Building Information Modeling en een idealistische oplossing voor een breed gedragen probleem. Toch lijkt inmiddels ruim 15 jaar later het concept van één Gebouw Informatie Model (Building Information Model) nog steeds een utopie. In de praktijk wordt onder Building Information Modeling verstaan 'het over elkaar heen plaatsen van verschillende .ifc-modellen van verschillende projectpartners om vervolgens - al dan niet ondersteund door specialistische software en/of uitgevoerd door een speciaal hiervoor toegewezen BIM-coördinator - alle zichtbare conflicten uit te lichten en op te (laten) lossen. Dit is weliswaar een stap in de goede richting, maar resulteert nog steeds een lappendeken en niet in een integraal ontwikkelde ontwerpfilosofie.

Building Information Modeling volgens PSd^Engineering

In de pagina over mij leest u hoe in PSd^Engineering 20 jaar kennis en ervaring in het ontwerpen van gebouwen en bijzondere constructies samenkomt. PSd^Engineering gaat over eigenaarschap, over alle facetten van het ontwerp kunnen overzien en uitwerken, over aan een project beginnen en betrokken kunnen blijven tot het gerealiseerd is, over werktekeningen maken op basis van input waar je zelf trots op kunt zijn. Maar vooral over communicatie. Over niet of minder afhankelijk kunnen zijn van andere partijen, over een duidelijke communicatie- en verantwoordelijkheidsstructuur, over verwachtingsmanagement van en naar opdrachtgevers, adviseurs en uitvoerende partijen, over heldere afspraken kunnen maken en vooral: nakomen!

Ook PSd^Engineering is helaas nog niet in staat om álle gebouwinformatie te bundelen in één model. Hier wordt echter continu aan gewerkt en ontwikkeld. Wat PSd^Engineering wél biedt, is het bundelen van alle gebouwinformatie onder één dak, waarbij de belangrijkste modellen in eigen beheer worden ontwikkeld: het bouwkundig model, het constructief model en diverse productietechnische modellen. PSd^Engineering werkt hiervoor met (onder andere) de volgende softwarepakketten:

U kunt daarom vertrouwen op een professionele, zorgvuldige en efficiënte afstemming van de diverse ontwerpdisciplines.